Perfekt timing – Larvik

Perfekt timing

Jobzone Larvik har nylig inngått samarbeidsavtale med Larvik Håndballklubb. – Vi synes timingen er perfekt for å gå inn som sponsor når klubben har flyttet inn i Arena Larvik, sier daglig leder Bjørn Sandmæl.

Firmaet har fem medarbeidere, Bjørn Sandmæl, Øyvind Løkken, Baard Hoffgaard, Benedicte Lysnes og personalsekretær er Anne Nyhus. De to førstnevnte startet Jobzone Larvik i april 2003.

 

Vi mener at vi kan tilby våre kunder en merverdi i form av et sterkt personlig engasjement gjennom lokalt eierskap, solid håndverk i forbindelse med kandidatutvelgelse og vi kan også være en sparringspartner i personalspørsmål.

 

Jobzone sentralt gjennomfører årlig en anonym kunde- og vikarundersøkelse. Både kunder og vikarer blir bedt om å gi en tilbakemelding i forhold til tilgjengelighet, servicegrad, profesjonalitet, kvalitet og en rekke andre parametre. Årets undersøkelse er nylig gjennomført, og Jobzone Larvik har fått en solid tilbakemelding på alle punkter.

 

Larvik-kontoret lå langt over gjennomsnittet, også målt i forhold til våre konkurrenter.

 

Jobzone Larvik understreker at de er skikkelige bypatrioter, og er veldig fornøyd med den flotte ambassadørjobben Larvik Håndballklubb gjør for byen.

 

Larvik HK og Jobzone Larvik ønsker å kunne dra veksel på hverandres kompetanse og bygge merkevare gjennom samarbeidet. Vi har logo på drakten og annonserer på de nye LED-skjermene. For klubbens del hjelper Jobzone til med rekruttering samt å skaffe spillerne jobber ved siden av håndballen.