Business to business – Larvik

Business to business

 

På de ordinære sponsortreffene kan sponsorer ha innlegg om sin bedrift. Vi har også sponsormesser, med stands og en mulighet for at alle sponsorene rekker å prate med hverandre. Dette skal generere kjøp og salg av tjenester av hverandre.

 

Sponsortreffene gjennomføres også med eksterne foredragsholdere, for å øke og inspirere den interne kompetansen.