Flytter administrasjonen – Larvik

Flytter administrasjonen

Larvik Håndballklubb flytter administrasjonen fra Arena Larvik til Sverresgate 7. Flyttingen skjer mandag kveld, og fra tirsdag er klubben på plass i nye lokaler.

– Dette skjer som en følge av at klubben har vokst på seg flere driftsområder og utvidet administrasjonen med antall ansatte. Vi har også behov for mer plass til dugnadsapparatet, forklarer daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i Larvik Håndballklubb.

– Vi forsøkte å finne løsninger i arenaen. Vi har spurt Hege Lundh om vi kunne overta kontorplassene til Arena Larvik og hun har forsøkt å finne lokaler hos skolen, men alle har for lite areal. Dermed måtte det bli en løsning på utsiden av Arena Larvik.

– Vi har vært så heldig at Alfa Eiendom ville sponse oss i sine fantastisk flotte kontorer i Sverresgate 7 i sentrum. Her får vi over 500 kvm, som gjør at vi får dekket alle våre behov arealmessig og kontormessig og vel så det. Gjennom en sponsoravtale er de med på å gjøre dette til en kostnad som er akseptabel for klubben, forteller Hansen.

– Selv om vi flytter kommer vi selvfølgelig fremdeles til å ha alle kamper og arrangementer i Arena Larvik. Under arrangementene kommer vi til å ha kontorplass i Arena Larvik. Det at vi flytter ut åpner dessuten opp arealet vi har brukt til nå, slik at både vi og andre som arrangerer her kan bruke det i forbindelse med arrangementene. Det gjør at det blir bedre vip-fasiliteter, og det gjør at det også blir en bedre totalløsning for Arena Larvik, sier han.

Daglig leder i Arena Larvik, Hege Lundh, tror dette blir en god løsning for alle i Larvik Håndballklubb.

– Jeg synes det er synd at de flytter. Vi vil savne å ha klubben her, men skjønner at det blir litt liten plass når medarbeiderne må stå for å jobbe. Vi får et større vip- eller back stage-område under arrangementer. Det har vi sett at vi har behov for til tider, og det er jo positivt. Selv om klubben flytter kontorbiten, blir det fortsatt et veldig tett samarbeid. Med så mange kamper på onsdag er og i helger, vil administrasjonen nesten være mer eller mindre til stede uansett, sier hun.

– Det var vanskelig å vite den gangen lokalene i Arena Larvik skulle settes opp at Larvik Håndballklubb skulle få den fine utviklingen som nå ligger der. Det er vi jo bare glad for, på klubbens vegne, sier Hege Lundh.