Godt mottatt – Larvik

Godt mottatt

Larvik Håndballklubbs forslag til håndbok for arrangementer ble meget positivt mottatt av de andre klubbene som var representert på et evalueringsmøte nylig.

De arrangementsansvarlige i de fleste toppklubbene på dame- og herresiden hadde en felles samling på Gardermoen forrige helg. Der ble håndboka gjennomgått og evaluert. De fremmøtte ga en snittkarakter på over fem – av seks mulige.

– Dette er vi meget fornøyd med. Det har vært mye arbeid som er nedlagt og vi føler at vi har produsert et godt verktøy med mange elementer som klubbene vil få godt nytte av, sier Trond S. Erlandsen i Larvik Håndballklubb. Han representerte Larvik på samlingen, sammen med Vilhelm Einen.

Larvik Håndballklubb har sammen med Dag Ofstad og Harald Heieraas fra Bodø Håndball, på oppdrag fra Norsk Topphåndball, utviklet et utkast til arrangementshåndbok for kamper i Postenligaen.

Arrangementsgruppa i «Styrking av topphåndballen» arbeider sammen med klubbene med å utvikle arrangementene av Postenligaen.

Når håndboken er ferdig skal den inneholde alt man må og kan tenke gjennom for å gjennomføre en eliteseriekamp. Målsetningen er at klubber etter eget behov kan ta i bruk de elementer de ønsker, eller trenger, uten og måtte starte arbeidet på nytt.

I tillegg inneholder arrangementsboka utakst til må- og kan-punkter som skal bidra til at alle klubbene hever sine arrangementer. Nytt er også at det også er komponert ny felles innløpsmusikk, timeoutmusikk og flagghymne som klubbene skal bruke.