Fra fotball til håndball – Larvik

Fra fotball til håndball

Tove Berget bytter ut Molde fotballklubb med Larvik Håndballklubb til høsten. Hun kommer fra en av Norges beste arrangørklubber i fotballen og blir arrangementsansvarlig i klubben.

– Larvik HK har store muligheter til å utvikle seg, og da jeg fikk sjansen til å utvikle og være med å sette standarden i norsk håndball, var det en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier hun.

Molde fotballklubb ble kåret av Norges Fotballforbund til beste arrangør i 2008. I fjor kom klubben på 2. plass.

– Jeg søkte på denne stillingen fordi jeg har lyst til å jobbe med arrangement og event spesielt. Jeg ser muligheter til å utvikle Larvik Håndballklubb. Fotballen har kommet lenger enn håndballen, og jeg har vært i Molde i tre og et halvt år, sier Tove Berget.

34-åringen har bachelor i markedsføring og holder på med en master i opplevelsesledelse i Roskilde. Hun har tidligere jobbet i bank og i Redningsselskapet. Nå jobber hun som mediasjef i Molde Fotballklubb, der hun for tiden også er fungerende arrangementssjef.

– Jeg gleder meg veldig til å sette i gang i Larvik. Sesongens siste kamp er 5. november, men jeg håper å kunne komme til Larvik litt før det, sier Tove Berget.

– Det har vært et utrolig sterkt søkerfelt, med flere søkere også fra norsk fotball. Det er vi veldig stolt av og det viser hvilken anseelse damehåndballen generelt og Larvik spesielt har fått, sier Larviks daglige leder, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

JobZone ved Bjørn Sandmæl har ledet ansettelsesprosessen. I tillegg har styremedlem Thor Edvard Mathisen bistått klubbens daglige leder.

– Vi er utrolig glad for at Tove Berget takket ja til tilbudet da prosessen var ferdig. Vi er sikre på at vi med henne får veldig riktig kompetanse til de utfordringene som ligger i å lage gode arrangementene i en ny arena. Med hennes bakgrunn fra fotballen, og fra Molde, er det klart at hun besitter kompetanse og erfaring som kommer til å gjøre Larvik Håndballklubb til en mye bedre arrangør. Hun kommer til å jobbe tett med dugnadsgjengen og hele det frivillige apparatet. Vi tror også at Tove Berget vil være en god ressurs for hele arrangementsområdet i norsk håndball, sier Hansen.