Suksess på Nattbyen – Larvik

Suksess på Nattbyen

Det ble en stor sukess med storskjermen på Larvik Nattby.

Under årets Nattby hadde vi Europas største storskjerm oppe for første gang i Norge. Her ble det kjørt live underholdning fra scenen, reklamefilmer, annonser og videoer av Larvik HK.

Publikum så ut til å være imponert over skjermen og de viste stor interesse for det som forgikk på den gjennom hele dagen.

Til slutt vil vi få takke alle dem som hjalp til med både rigging, produksjon og nedrigging. En stor takk til de som også hjelper til på Europas største hoppeslottpark ved Anvik Gårdshandel.