Stor avstand – Larvik

Stor avstand

Larvik Håndballklubb og Heidi Løke har i en lengre periode forhandlet om forlengelse av hennes spillekontrakt som går ut etter sesongen 2010/2011.

Klubben har tilbudt Heidi en kontrakt med en økonomisk ramme lik de aller beste profilene i klubben. Tilbudet er i samsvar med den lønnspolitikk som både klubbens sportslig apparat, klubbens administrative ledelse og styret er enige om at skal ligge.

Dessverre har ikke dette vært nok til å imøtekomme de forventningene som Heidi Løke har hatt til resultat av forhandlingene og spilleren har derfor takket nei til tilbudet. Avstanden mellom partene er mer enn 60 % av det tilbudet klubben har gitt.

Larvik Håndballklubb beklager veldig at det ikke har latt seg gjøre å komme til en enighet. Heidi Løke er en stor håndballprofil og en svært dyktig håndballspiller som vi svært gjerne skulle hatt med på laget også i kommende sesonger.

Larviks kontaktpersoner i saken er:

Sportssjef:        Ole Gustav Gjekstad        93 09 80 50
Daglig leder:     Bjørn-Gunnar Bruun Hansen    47 93 88 08