Larvik og Løke i dialog – Larvik

Larvik og Løke i dialog

Larvik Håndballklubb og Heidi Løke har tatt opp igjen en god dialog som viderefører forhandlingene om forlengelsen av spillerkontrakten. Nåværende kontrakt går ut etter sesongen 2010/2011.

Partene har hatt et forberedende møte. I respekt for Løkes EM-forberedelser avventer man videre forhandlinger til etter EM.

Verken klubb eller spiller vil i denne perioden kommentere denne saken.