Kom ikke til enighet – Larvik

Kom ikke til enighet

Larvik Håndballklubb og Karl Erik Bøhn har i dag gjennomført forhandlinger i håp om å avslutte den pågående arbeidstvisten.  Forhandlingene førte dessverre ikke fram til enighet.

Klubbledelsen hadde håp om å finne en løsning da saken er belastende for alle involverte parter. Dessverre var avstanden mellom klubbens økonomiske tilbud og Bøhns krav for stor.

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen tlf. 47 93 88 08.