Tariffavtale – Larvik

Tariffavtale

Som en konsekvens av dette er spillerne i Larvik HK og klubben heretter omfattet av overenskomsten mellom NHO Idrett og NISO. Overenskomsten er tariffavtalen mellom LO/NISO og NHO/NHO Idrett som regulerer arbeidsforholdet mellom spillere og klubb.

Overenskomsten står over arbeidsavtalene, og avtalene kan ikke stride mot overenskomsten. Den første overenskomsten kom i stand i 2000 og regulerte arbeidsforholdet for fotballspillerne. Denne ble reforhandlet i 2002 og de andre idrettsområdene ble underlagt avtalen i 2004. Avtalen reforhandles annet hvert år – og neste gang våren 2011.
– Det har vært en fin prosess med Larvik Håndballklubb. Klubben er opptatt av at spillerne skal ha et ryddig arbeidsforhold, og det setter NISO pris på, sier forbundsleder Joachim Walltin.

–  Larvik Håndballklubb har i dag allerede på plass de aller fleste forhold som reguleres i tariffavtalen. Derfor får ikke dette noen særlige pratiske konsekvenser for klubben eller klubbs spillere sånn umiddelbart. Vi ser imidlertid store fordeler ved at NISO er med på å styrke profesjonaliteten i samspillet mellom klubb og spiller, sier klubbens daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.
NISO har sendt henvendelse om direkteavtaler (tariffavtale) til flere klubber innen fotball, håndball og ishockey, som ikke er medlem av NHO Idrett.