Vi beklager! – Larvik

Vi beklager!

Først vil jeg på vegne av håndballen generelt og fra Larvik Håndballklubb spesielt få beklage de problemer som supporterne til Buducnost har forårsaket. Dette var lite trivelig både for butikkeiere/restauranteiere i byen og på Torp og det var lite trivelig for oss som arrangør.

Larvik Håndballklubb hadde på forhånd gjort avtale med politiet og vaktselskapet NOKAS. Et samarbeid som i forbindelse med arrangementet i hallen fungerte utmerket. Og uten så profesjonelle aktører som det politiets tjenestemenn var, er jeg ikke så sikker på hvordan dette kunne endt. I likhet med hva som skjedde i byen og på Torp – tok de nevnte supporterne seg også til rette i Arena Larvik.

Politiets vurdering av ikke å slippe supperterne ut i Larvik etter kampen pga deres adferd før kampen, resulterte i at de ble eskortert direkte til Torp hvor de ble møtt av mange flere politi. Vår erfaring med det arbeidet politiet har gjort knyttet til kamparrangementet og etter kampen – var rett og slett eksemplarisk og har sannsynligvis spart oss alle får mye ekstra trøbbel etter kampen. Vi kan ikke få fullrost det arbeidet som disse aktørene har utført.
Vi kan også love alle at det som har skjedd allerede er rapportert til det europeiske håndballforbundet og utfyllende rapport vil bli sendt på mandag. Vi er rett og slett forferdet og har aldri opplevd manken noen gang i håndballen. Hva det europeiske håndballforbundet gjør gjenstår å se.

Igjen – beklager vi på vegne av den internasjonale håndballen og oss som arrangør. Dette var trist. La oss håpe at jentene sørger for at denne runden blir den siste som Buducnost spiller i år!

Sportslig hilsen
For Larvik Håndballklubb
Bjørn-Gunnar Bruun Hansen
Daglig leder