Program i Pamplona – Larvik

Program i Pamplona

Plassene ombord i flyet er nå fordelt og programmet for de 147 reisende blir som følger:

09.00    Siste oppmøtefrist Torp
10.00    Avreise
13.10    Ankomst Pamplona
       
ca. 13.30    Buss til sentrum
Sightseeing
Oppvarming i gågatene i Pamplona
       
17.30    Samling for å gå til hall
17.45    Ankomst hall
19.15    Kampstart
       
ca. 21.00    Medaljesermoni
ca. 22.30    Avreise fra hall til festmiddag
ca. 23.30    Festmiddag

01.00    Festmiddag stenger
       
04.30    Samling for avreise til flyplass
05.00    Avreise til flypassen
05.30    Insjekking
06.30    Avreise til Norge
09.35    Ankomst Torp