Eliteserielisensen på plass! – Larvik

Eliteserielisensen på plass!

Norges Håndballforbund har tildelt Larvik HK lisens uten anmerkninger.

Larvik HK er med i første tildelingsrunde og er blant de klubbene som kommer inn under kravene til «Lisens uten anmerkninger».

I brev fra Norges Håndballforbund er Larvik HK tildelt eliteserielisens 2011/2012 uten anmerkninger. I brevet kommer det også fram at Arena Larvik er godkjent som arena og at klubben gis anledning til deltakelse i den e-cupen de sportslig måtte være kvalifisert for.

I brevet fra forbundet heter det at «økonomi fortsatt er det bærende elementet i Eliteserielisensordningen, og det eneste området som isolert sett kan påvirke lisensstatusen. Den økonomiske situasjonen sett under ett er akseptabel, men det er store variasjoner både i målt omsetning, resultat og egenkapital».
Med et overskudd på 670.000 for 2010 og en egenkapital på 910.000 ved årsskiftet kom Larvik HK godt innenfor kravene fra forbundet.