Larvik Håndballklubb og Karl Erik Bøhn enige! – Larvik

Larvik Håndballklubb og Karl Erik Bøhn enige!

Larvik Håndballklubb og Karl Erik Bøhn er nå kommet til enighet om vilkårene for en ryddig avslutning av Bøhns arbeidsforhold i Larvik Håndballklubb.

Karl Erik Bøhn var hovedtrener for Larvik Håndballklubb fram til 3. januar 2011.

Partene er kommet til enighet etter et initiativ fra bl.a ordfører i Larvik, Øyvind Riise Jenssen. Et spleiselag bestående av sponsorer og venner av Larvik Håndballklubb har vært med på å finansiere en sluttavtale til Bøhn som skal dekke etterlønn og påløpte utgifter.

Begge parter er tilfreds med avtalen og er glad for at konflikten nå kan avsluttes gjennom et forlik.

Detaljene i avtalen er det enighet om skal være konfidensielle.

Avtalen innebærer en endelig avslutning på konflikten som har vært. Det vil ikke bli reist noen ytterligere krav og ingen av partene vil kommentere konflikten eller avtalen ut over denne pressemeldingen.

Larvik Håndballklubb ønsker å takke Karl Erik Bøhn for det gode sportslige arbeidet han har gjort for klubben gjennom ti år og Karl Erik Bøhn på sin side ønsker å takke klubben for et godt sportslig samarbeid gjennom hele ansettelsesforholdet.

Larvik, 30. juni 2011

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen                                                            Karl Erik Bøhn
Daglig leder LHK