Samarbeid med Sandefjordsklubbene – Larvik

Samarbeid med Sandefjordsklubbene

Larvik HK hadde i forrige uke et møte med alle håndballklubbene i Larvik, med en målsetning om å styrke samarbeidet til beste for alle parter.

Denne uken var også Sandefjordsklubbene invitert til møte med samme agenda. Oppmøtet var bra og klubbene var veldig positive til et samarbeid på tvers av bygrensene.