Larvik Håndballklubb omorganiserer – Larvik

Larvik Håndballklubb omorganiserer

Og nærmest i tid ligger å skape «Verdens største håndballturnering» eller Norway Cup i håndball, sammen med over 20 andre klubber.

Samtidig har klubben nettopp opprettet eget driftsområde rundt drift av håndballskole og «Superweekender».
– Forretningsidéen er å videreutvikle og kommersialisere kjernevirksomheten og kjernekompetansen vår – nemlig håndball og det som hører med i tilknytning til dette. Fra før har klubben allerede kommet godt i gang rundt eventvirksomhet og omorganiseringen er også en ytterligere styrking av dette driftsområdet, sier daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen til larvikhk.no.
Alle disse driftsområdene får nå egne daglige ledere.

– Det vil også være nødvendig at de som har ansvar for sport har like stort fokus og minst like gode rammebetingelser i fremtiden som til nå, målt opp mot våre konkurrenter. Dette for å kunne hente hjem flere triumfer både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er også sport organisert som eget driftsområde. Vi vil sikre at selv om vi flytter fokus for noen medarbeidere mot også annen drift, skal de som «steller» med sport ha like stort fokus på sine oppgaver som det de har hatt til nå. I driftsområdet Sport heter den daglige lederen – sportssjef, forteller Bruun Hansen.

Økonomi, salg, marked, informasjon og arrangement flyttes ut i stabsfunksjoner med egne avdelingssjefer, budsjetter og klart definerte oppgaver skal de støtte oppunder driftsområdene. Til å lede hele organisasjon er det en «koordineringsfunksjon» i en administrasjonssjef og det som til nå har vært daglig leder funksjon i klubben, blir klubbdirektør i fremtiden. Til nå har klubben hatt et stort budsjett. Dette budsjettet er nå delt opp i ikke mindre enn 10 forskjellige budsjetter hvor budsjettansvaret er delegert helt ned til enkeltpersoner.

– Ikke alle stillinger er besatt. Prosessen rundt dette har startet internt og allerede i desember vil klubben gå ut å søke nye medarbeidere. Medarbeidere som skal være med på å løfte klubben mot det store målet om å bli verdens beste håndballklubb… ikke «bare» verdens beste håndball-lag…, avslutter Bruun Hansen.