Møter idolene på kamp – Larvik

Møter idolene på kamp

Tertnes og Larvik støtter opp om Zero prosjektet.

Da henvendelsen kom til Larvik Håndballklubb var det helt naturlig for klubben å stille opp for dette.
-Vi mottok en e-post fra to jenter på 10 og 13 år med et ønske om en hilsen fra klubben, hvor noen av spillerne kunne fortelle om hvorfor det er så viktig å ikke mobbe men være venner, forteller klubbdirektør Bjørn-Gunnar Bruun Hansen. Vi synes at Zero prosjektet er viktig og verdifullt, og vil gjerne støtte opp om dette. Vi tok kontakt med Tertnes for å høre om dette var noe de kunne tenke seg å være med på, og responsen derfra var strålende. Nå håper vi at Krokeide skole får en fantastisk kveld i Haukelandshallen- uansett hvem som vinner, avslutter Hansen.

Lars Hammersland, lærer ved Krokeide skole forteller litt om hva dette prosjektet handler om.
-Krokeide skole er en fådelt skole med ca 70 elever. Dvs at 1.-2. trinn er en gruppe. 3.-4. er en gruppe. 5.-6. er en gruppe. Og 7 trinn er en gruppe. Vi har vært zero-skole nå i 3 år. Zero er et prosjekt som jobber forebyggende mot mobbing. Et viktig tiltak mot mobbing er at elevene skaper gode relasjoner til hverandre, også utenom skoletiden.  Derfor har skolen, i lag med FAU, satt i verk en del tiltak for at elevene skal få mulighet til å skape disse gode relasjonene. 
Skolen har månedlige zero-samlinger der en av skolens gruppe lager i stand fellessamling for resten av skolen. Innholdet på samlingene er sang, dans, teater, dukketeater, faglig og noe som går på månedens zero-setning. Skolen jobber hver måned ut i fra en zero-setning som sier noe om hvordan vi ønsker det her på skolen.
F.eks: «Vise at vi bryr oss om hverandre.» Eller: «Alle skal trives på Krokeide skole. Hva kan du gjøre?»
Disse setningene er fokusregelen den måneden frem til ny samling, og ny setning.
I fjor vår sendte to av våre elever brev til Håkon Magnus og til dere i Larvik. Vi fikk svar fra begge, noe som selvfølgelig var en stor opplevelse for barna, avslutter Hammersland.