Pressemelding – Larvik

Pressemelding

Det har den siste tiden vært mange henvendelser om i hvilken grad landslagsspill og OL-satsing er aktuelt for Cecilie Leganger.

For å skape arbeidsro, både for landslaget og for hennes egen del, har hun besluttet å gi beskjed om at dette beklageligvis ikke er
gjennomførbart. Leganger har hatt positiv og god kontakt med landslagsledelsen og gjort dem kjent med beslutningen.

(Larvik)