2011- et historisk år – Larvik

2011- et historisk år


Året 2011 ble året da Larvik kunne feire sin største triumf noen sinne- seieren i Champions League. I tillegg kunne økonomidirektør Tor Henry Hansen legge frem nok et godt økonomisk resultat under kveldens årsmøte i Larvik HK .Årsregnskapet viste et overskudd på kr 604.234,-.

Året 2011 ble et historisk år for Larvik Håndballklubb og norsk idrett. For første gang i historien har et norsk lag vunnet Champions League.
Det ble markert under innledningen av kveldens årsmøte, hvor avtroppende leder/påtroppende nestleder Elise Marie Johnsen delte ut roser til spillerne og lederne som var med på triumfen.

Nok en gang gikk klubben med et solid overskudd. I 2011 hadde klubben en omsetning på kr 25.630.417 med et overskudd på kr 604.234. Klubbens egenkapital ble med det økt til kr 1.514.613,-.

Det er verdt å merke seg at klubben økte omsetningen med ca. kr. 6.000.000 i 2011. For 2012 ble budsjettforslaget med en omsetning på drøyt kr 30.000.000 og et budsjettert overskudd på drøyt kr 800.00,- enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Klubbdirektør Bjørn-Gunnar Bruun Hansen redegjorde for den nye organisasjonsmodellen til klubben, og de nye satsingsområdene som Color Line World Cup Larvik, Larvik Håndballakademi og den økte satsingen på eventavdelingen i klubben.

-Vi går inn i en spennende tid med store endringer i klubbdriften. Vi oppnådde drømmen om å gå til topps i Champions League i 2011. Nå må vi tørre å tenke nytt og større for å styre mot vår nye visjon- Verdens beste håndballklubb, sier Hansen.
I 2011 var vi verdens beste håndballag, nå skal vi bli verdens beste håndballklubb. Det krever at vi brenner for å bli enda bedre i alle ledd i organisasjonen. Da kan vi sette oss i posisjon til å vinne pokalen flere ganger, om ikke hvert år.
I tillegg skal vi via disse grepene sørge for at vi tar en tydligere posisjon i egen region, og med det mener jeg at vi skal være tettere knyttet til våre samarbeidsklubber, avslutter Hansen.

Valgkomiteen presenterte sitt forslag for årsmøtet hvor det kun var en endring fra 2011. Elisee Marie Johnsen og Thor Edvard Mathisen bytter roller i styret. Mathisen ble valgt til ny leder med Johnsen som nestleder.
Elisabeth Strøm Thoresen tok gjenvalg som styremedlem. Lilly Skow Røed og Jørn Davidsen var ikke på valg. Dermed er styret, med en rokkering, uforandret.
Både valgkomiteen og kontrollkomiteen tok gjenvalg. Det vitner om en fantastisk kontinuitet i klubbens tillitsvalgte organer.

Det ble også delt ut velfortjente blomster og gode ord til en rekke grupper og personer som har lagt ned en stor innsats for klubben i året som gikk.
Damegruppa v/nestleder Norma B. Hansen høstet fortjente godord og blomster. Arrangementsteamet v/ nestleder Sigbjørn Teigen ble selvfølgelig hedret for flott innsats i året som gikk.
Inger Lise Hansen og Svanhild Teigen har lagt ned en fantastisk jobb i og rundt kiosksalget i Arena Larvik. Rammebetingelsene kioskgjengen jobber under er definitivt ikke de beste, men damene lar seg ikke stoppe av det. Kiosksalget alene genererer et overskudd på kr 600.000. De fikk velfortjente blomster og applaus fra årsmøtet for sin innsats.
Larvik har Norges beste håndball- supportershop, alt takket være Thor Egil Nøstdahl og Erik Leirstein. Det ligger mye arbeid bak det, og gutta fikk velfortjent oppmerksomhet for jobben som legges ned.

Til slutt takket styret Bjørn- Gunnar Bruun Hansen for måten han taklet personalsaken som preget klubben og mediene under innledningen av 2011, og for den ukuelige viljen til å drive klubben fremover. Det bør nevnes at styret også oppfordret Bjørn-Gunnar til å ta seg litt fri innimellom.