Bedre opplevelser til deg – Larvik

Bedre opplevelser til deg


Larvik HK og Norsk Topphåndball har derfor engasjert MMI til å gjennomføre en undersøkelse for alle i hallen. 

For at vi skal kunne utvikle vårt produkt og gi deg enda bedre opplevelser er vi avhengig av at du gir oss ærlige tilbakemeldinger. Har du ikke mottatt mail fra MMI har du nå anledning til å bli med.

Spørsmålene du får avhenger av om du er publikum, presse, samarbeidspartner, sponsor, trener eller spiller.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL UNDERSØKELSEN

Du kan svare frem t.o.m. 15.april og dine svar er anonyme.
Basert på alle svarene som kommer inn på våre arrangementer får Larvik HK en egen rapport fra MMI. Denne vil være med som grunnlag i vårt videre arbeid med å utvikle våre arrangementer.

Takk for hjelpen.