Lekeland godkjent – Larvik

Lekeland godkjent

Planutvalget i Larvik kommune har enstemmig vedtatt midlertidig bruksendring, slik at Larvik Håndballklubb kan åpne lekeland for barn i det tidligere Båt1-bygget på Hegdal.

Et lekeland innbyr til variert aktiv lek for barn og unge, hvor fysisk utfoldelse som klatring, hopping, løping og ballspill står sentralt. Betydningen av fysisk aktivitet hos barn er viktig og motorisk kompetanse påvirker barns selvbilde og deres fysiske samt mentale helse. I dag er tilstrekkelig fysisk aktivitet er en utfordring fordi barn tilbys et bredt tilbud av stillesittende aktiviteter som eksempelvis dataspill og tv-titting. Et lekeland for barn av den typen som er omsøkt vil være et tilbud for barn som innbyr til høy fysisk intensitet.

Administrasjonen i kommunen mener utover dette at det er positivt at et slikt etablissement også etableres i Larvik, i stedet for å tape dette til nabobyene.

Lekelandet innebærer et innendørs område med stort og variert utvalg av lekeaktiviteter som klatreanlegg, sklier, trampoliner, hoppeslott m.m. Slike lekeland finnes i flere nærliggende byer (f.eks. Skien, Sandefjord, Tønsberg) og spesialiserte innredningsentreprenører forestår planlegging og utforming av selve innretningene.

Det er også tenkt etablert et par mindre håndballbaner til bruk for cup-arrangement, samt serveringsarealer og rom til private fødselsdagsarrangement. Utendørs er det planlagt minigolfbane.

(Larvik)