Historisk årsmøte – Larvik

Historisk årsmøte

Høydepunktet under årsmøte for 2012 kom tidlig. Styreleder Thor Edvard Mathisen tok ordet rett etter at innkallingen til årsmøtet ble godkjent, og budskapet han kom med skapte entusiasme blant de fremmøte; nå skal klubben få sine to første æresmedlemmer.

Mathisen leverte en aldri så liten nomineringstale for de to, men samtlige tilstede forstod tidlig hvem de utvalgte var i god tid før selve avsløringen.  Norma W. Bruun Hansen og Tonje Larsen ble kalt opp til podiet akkompagnert av stående applaus fra de tilstedeværende. Norma har jobbet frivillig innen håndballen siden før Larvik Håndballklubb ble stiftet i 1990, og har lagt ned utallige timer i klubbens tjeneste de siste 23 årene, innenfor utrolig mange områder av driften. En utmerkelse har sjelden virket mer fortjent en den Norma mottok i kveld.
Tonje Larsen er lærebokeksempelet på hva lojalitet betyr innen klubbvirksomhet. Tonje kom til Larvik HK i 1993, og med unntak av en liten flørt med utlandet i 1998, som hun lett ble tilgitt av forsamlingen på årsmøtet, har hun tilbragt hele klubbkarrieren i den hvite og røde drakten. Det står det stor respekt av. Larvik HK har vunnet 42 offisielle titler og Tonje har vært med på alle.

Nok en gang gikk klubben med et godt overskudd. I 2012 hadde klubben en omsetning på kr 25.735.410 med et overskudd på kr 394.294. Klubbens egenkapital ble med det økt til kr 1.908.907,-.

For 2013 ble budsjettforslaget med en omsetning på drøyt kr 29.000.000 og et budsjettert overskudd på drøyt kr 700.000,- enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Under sportsrapporten som sportssjef og hovedtrener Ole Gustav Gjekstad refererte ble klubbens fire OL-vinnere fra London, Karoline Dyhre Breivang, Linn Jørum Sulland, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Kari Mette Johansen (ikke tilstede) hedret med flotte ord og blomster

Valgkomiteen presenterte sitt forslag for årsmøtet hvor det dukket opp et par nye ansikter. Baard Hoffgaard og Marit Skretteberg ble valgt inn som styremedlemmer. Jørn Davidsen tok steget opp fra styremedlem til nestleder. Lilly Skow Røed og Elise M. Johnsen gikk ut av styret. Elise har vært en del av styret i klubben i en årrekke, som styreleder, nestleder og styremedlem. Det at hun nå trer ut av styret betyr heldigvis ikke at hun blir borte fra klubben. Elise kommer til å fungere som en aktiv ressurs for det nyvalgte styret i året som kommer.
Både valgkomiteen og kontrollkomiteen tok gjenvalg. Det vitner om en fantastisk kontinuitet i klubbens tillitsvalgte organer.

Det ble også delt ut velfortjente blomster og gode ord til en rekke grupper og personer som har lagt ned en stor innsats for klubben i året som gikk.
Damegruppa v/leder Bjørg Andreassen høstet fortjente godord og blomster. Arrangementsteamet v/ nestleder Sigbjørn Teigen ble selvfølgelig hedret for flott innsats i året som gikk.
Larvik har Norges beste håndball- supportershop, alt takket være Thor Egil Nøstdahl og Erik Leirstein. Det ligger mye arbeid bak det, og gutta fikk velfortjent oppmerksomhet for jobben som legges ned.

Til slutt fikk klubbdirektør Bjørn-Gunnar Bruun Hansen et velfortjent klapp på skuldra fra styret for sin innsats og ståpåvilje i jobben med å drive klubben frem mot visjonen om å bli verdens beste håndballklubb!