Lokaltalent.no søker talent – Larvik

Lokaltalent.no søker talent

Sjekk ut Lokaltalent.no - en svært spennende nylansering fra Norgesbakeriet! Brødet finner du blant annet hos alle Rimi butikkene landet rundt.

Ved å kjøpe brødet «Lokaltalent.no» bidrar kunden til utvikling av unge lovende talent innen idrett, kunst og kultur. Hvert solgte brød bidrar med en krone i stipendpotten.

Kunden kan gå inn på Løkaltalent.no for å foreslå nye kandidater, samtidig som de kan påvirke hvem som får stipend.

Kriterier:

Unge talenter i alderen 13-23 år.
Lokaltalentene går på skole, studerer eller er uten fast arbeid.
Lokaltalentene har særs gode evner og kvaliteter innen sine talentområder.
Lokaltalentene har legger ned en betydelig innsats for å utvikle seg.
Alle talent må drive aktivitet innen for norsk lovgivning.

Jury:

Lokaltalent.no eies og administreres av Norgesbakeriene Holding AS. Norgesbakeriene Holding AS oppnevner en jury som beslutter hvilke talent som skal nomineres til Lokaltalent.no.

Mer om Lokaltalent.no.