Fikk lisens i første runde – Larvik

Fikk lisens i første runde

Larvik er blant fem lag på damesiden som har fått lisens i første tildelingsrunde.

Den første runden med tildeling av eliteserielisens for sesongen 2013/14 er ferdigbehandlet.

Glassverket, Larvik HK, Oppsal, Stabæk og Tertnes var klubbene som fikk lisens i første runde.

Behandlingen av den første runden lisenstildelinger omfatter de klubbene som hadde sendt inn komplett og godkjent dokumentasjon innen fristen og som i hovedsak har positiv egenkapital, melder Norges Håndballforbund.

Ved behandlingen av lisensen er lagt til grunn egenkapital og resultat sett i forhold til omsetningen.

Som i de foregående årene, må flere klubber vente litt lenger for å få tildelt sin lisens, men dette medfører nødvendigvis ikke noen som helst form for dramatikk.

I mange av tilfellene har det sammenheng med at ikke alt materiell er tilgjengelig ved første gangs behandling og/eller at den innsendte dokumentasjonen må gjennomgås nøyere, samt årsmøte som ikke er avholdt.

De resterende søknadene vil bli behandlet i løpet av juni.