Info om håndballskolen – Larvik

Info om håndballskolen

Den annonserte påmeldingsstarten for Larvik Håndballskole 2014 var 1. november. Den må utsettes i tre dager på grunn av noen tekniske utfordringer. Ny dato og tidspunkt er mandag 4. november kl.1800.

Vi trenger helgen til å teste det nye påmeldingssystemet for vi vil være helt sikre på at alt virker som det skal når påmeldingen starter. Av erfaring vet vi at påmeldingstrykket blir stort de første dagene.

Vi annonserer oppstarten her på www.larvikhk.no og våre Facebooksider når alt er klart.