Sponsortreff med speedbooking – Larvik

Sponsortreff med speedbooking

Tirsdag var det fullt hus i Larviks nye kontorlokaler på Øya, da årets Speedbooking for klubbens samarbeidspartnere ble gjennomført.

Arrangementet er med på å knytte tettere bånd innad i sponsorfamilien, og samtidig fungere som en døråpner til nye, spennende samarbeid og muligheter. Speedbooking foregår slik at to og to sponsorer møtes til en prat over en 10-15 minutter, før de går videre til neste møte.

Praten gikk både høyt og livlig gjennom de drøye to timene man var samlet. Hvilke avtaler som ble innledet i denne omgangen vites ikke, men fra tidligere samlinger er det nok av gode historier å vise til.

Ole Lennart Christensen fra ROM FOR FLERE var godt fornøyd da han forlot lokalet tirsdag.

Det er en veldig fin måte å møtes på. Vi har hatt mange fine møter her i dag, som har gitt meg flere gode «leads» å jobbe videre med.

Årets arrangement ble faktisk innledet med en slik suksesshistorie, hvor Connections viste film fra 30 års feiringen til ASKO, et event de sto bak.
Slikt gleder vi oss stort over i Larvik Håndballklubb!