Årsmøte i Larvik HK – Larvik

Årsmøte i Larvik HK

Det avholdes årsmøte i Larvik Håndballklubb tirsdag 24. mars kl. 1900 i Larvik HKs lokaler, Lågaveien 6. Innkomne forslag må sendes til post@larvikhk.no innen tirsdag 7. mars. Vi oppfordrer alle våre medlemmer og sponsorer til å møte opp.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Larvik Håndballklubbs årsrapport.
 5. Behandle Larvik Håndballklubbs regnskap/balanse i revidert stand, samt beretning fra kontrollkomiteen og revisor.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Tildele signaturrett.
 9. Vedta Larvik Håndballklubbs budsjett.
 10. Behandle Larvik Håndballklubbs organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Larvik Håndballklubb er tilsluttet.
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  6. Kontrollkomite

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

De nødvendige dokumentene/saksgrunnlagene kan hentes i klubbens lokaler 1 uke før årsmøtet. Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent for år 2015 har stemmerett og at det ikke er anledning til å møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret

Larvik 2.mars 2015

—————————————————————————————————————————————————————————

Medlemskontigenten for 2015 blir sendt i disse dager. Dersom du ikke mottar den i løpet av noen få dager kan du oppdatere medlemskapet ditt HER. Man kan benytte den samme linken dersom man ønsker å melde seg inn i klubben.