Pressemelding Larvik Håndballklubb – Larvik

Pressemelding Larvik Håndballklubb

 

                                                                                                                                             Larvik 6.mars 2015

 

Styret i Larvik Håndballklubb behandlet i styremøte 5. mars 2015 hvorvidt det er forsvarlig å fortsette driften av Larvik Håndballklubb. Dette utifra klubbens økonomiske situasjon.

Klubben fikk i 2014 et betydelig underskudd og har pr. 31.12.14 en stor negativ egenkapital.

I januar og februar har det vært gjennomført ulike tiltak med målsetting at disse totalt skal medføre at Larvik Håndballklubb skal sikres fortsatt drift. Resultatene av disse tiltakene har vært vellykket.

Som grunnlag for styrets beslutning ble det presentert et nytt budsjett for 2015 samt sesongen 2015/2016 hvor effekten av alle disse tiltakene er budsjettert.

 

Styret fattet på basis av dette følgende enstemmig vedtak i sakens anledning:

Basert på de fremlagte budsjetter m.v. vedtas det å videreføre driften i

Larvik håndballklubb.

 

Den sportslige ambisjon er fortsatt å være blant Europas ledende, og Norges

Beste håndballklubb.

 

Fokus fremover administrativt:

 

  1. Etablere nye sponsoravtaler ta vare på eksisterende
  2. Øke øvrig inntektsmasse
  3. Øke kostnadseffektiviteten
  4. Tett styring og kontroll resultat/likviditet/balanse
  5. Annet

 

I tillegg skal organisasjonen videreutvikles på en positiv måte sportslig og administrativt.

Larvik Håndballklubb vil benytte anledningen til å takke alle som på ulik vis har bidratt de siste ukene for at denne beslutningen er mulig.

På vegne av styret i Larvik Håndballklubb

 

Baard Hoffgaard

Fungerende styreleder