Årsmøte i kveld – Larvik

Årsmøte i kveld

Det avholdes årsmøte i Larvik HK tirsdag 24. mars kl.1900 -Larvik HKs kontor Lågaveien 6.

Styret i Larvik Håndballklubb ønsker velkommen!

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Larvik Håndballklubbs årsrapport.
 5. Behandle Larvik Håndballklubbs regnskap/balanse i revidert stand, samt beretning fra kontrollkomiteen og revisor.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Tildele signaturrett.
 9. Vedta Larvik Håndballklubbs budsjett.
 10. Behandle Larvik Håndballklubbs organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Larvik Håndballklubb er tilsluttet.
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  6. Kontrollkomite