Årsmøte i Larvik HK – Larvik

Årsmøte i Larvik HK

Det avholdes årsmøte i Larvik Håndballklubb tirsdag 26. april kl. 1830 i Larvik HKs lokaler på Larvik Golfbane.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Larvik Håndballklubbs årsrapport.
 5. Behandle Larvik Håndballklubbs regnskap/balanse i revidert stand, samt beretning fra kontrollkomiteen og revisor.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Tildele signaturrett.
 9. Vedta Larvik Håndballklubbs budsjett.
 10. Behandle Larvik Håndballklubbs organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Larvik Håndballklubb er tilsluttet.
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  6. Kontrollkomite

Styrets beretning og regnskap kan hentes i klubbens lokaler på Stavernsveien 232 (Golfbanen) uken før styremøtet fra tirsdag 19.april.