Fortsatt krevende økonomi  – Larvik

Fortsatt krevende økonomi 

Larvik Håndballklubb la frem et overskudd på 217 000 kroner for 2015 på klubbens årsmøte tirsdag kveld. Økonomisk er situasjonen for klubben fortsatt krevende og vil være det også i 2016.

Underskuddet fra 2014 ga laget poengtrekk i sesongen som nylig er tilbakelagt. Det var den negative egenkapitalen på 14 602 975 kroner fra 2014-regnskapet som medførte poengstraff. I 2015-regnskapet er den negative egenkapitalen redusert til 12 381 325 kroner, en forbedret egenkapital med 2,2 millioner kroner.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, selv om det er noe usikkerhet knyttet til likviditet og fremtidige inntekter. Styret skriver i sin beretning at det er tilfreds med det fremlagte resultatet, fordi det har vært et ryddeår for å snu det negative resultatet i 2014.

Omsetningen ble på 27,3 millioner mot 28,5 i 2014. Driftskostnadene har blitt redusert betraktelig fra 33,9 millioner i 2014 til 27,5 i 2015. Den underliggende driften og balansen mellom inntekter og kostnader må fortsatt forbedres fremover, og det er hardt arbeid som skal til med mange tiltak for å møte Norges Håndballforbunds krav om en positiv egenkapital innen 1.1.2019.

Harald Gaupen ble gjenvalgt som leder i klubbens styre og får med seg nestleder Oddbjørn Hagen (ikke på valg) og styremedlemmene Gro Hammerseng-Edin, Stein Bleivik (ikke på valg) og Cathrine Svendsen. Varamedlemmer er Svanhild Teigen og Øistein Smith Larsen.

Rent sportslig konkluderer klubben med at jubileumsåret var svært vellykket, med seier i serie og NM og sølv i Champions League. Etter styrets oppfatning er dette imponerende prestasjoner i seg selv. Enda mer imponerende blir prestasjonene gitt klubbens situasjon på andre områder.

Redningsaksjonen tidlig i 2015 la grunnlaget for å videreføre klubben ved å fjerne den akutte økonomiske krisen. Jippi Lekeland er historie. Det lot seg heller ikke drive under nye drivere, noe som var forutsatt i budsjettet for 2015.

Økonomisk er situasjonen for klubben fortsatt krevende og vil være det også i 2016. Styret mener likevel at tiltakene som allerede er iverksatt, sammen med tiltakene som iverksettes våren 2016, vil bringe klubben vesentlig nærmere sunn, økonomisk drift, samtidig som de høye sportslige ambisjonene opprettholdes. Budsjettene for 2016 og sesongen 2016/2017 er vesentlig lavere enn både 2015 og tidligere år.