Årsmøte Larvik Håndballklubb – Larvik

Årsmøte Larvik Håndballklubb

Det avholdes årsmøte i Larvik Håndballklubb torsdag 30. mars kl. 18:00 i Boligmappa Arena Larvik.

ÅRSMØTE I LARVIK HÅNDBALLKLUBB

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 16. mars.

Dagsorden:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkalling og dagsorden.
 • Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle Larvik Håndballklubbs årsrapport.
 • Behandle Larvik Håndballklubbs regnskap/balanse i revidert stand, samt beretning fra kontrollkomiteen og revisor.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Fastsette medlemskontingent.
 • Tildele signaturrett.
 • Vedta Larvik Håndballklubbs budsjett.
 • Behandle Larvik Håndballklubbs organisasjonsplan.
 • Foreta valg av nytt styre

Vel møtt!