Det avholdes årsmøte i Larvik Håndballklubb torsdag 30. mars kl. 18:00 i Boligmappa Arena Larvik.

ÅRSMØTE I LARVIK HÅNDBALLKLUBB

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 16. mars.

Dagsorden:

  • Godkjenne de stemmeberettigede.
  • Godkjenne innkalling og dagsorden.
  • Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  • Behandle Larvik Håndballklubbs årsrapport.
  • Behandle Larvik Håndballklubbs regnskap/balanse i revidert stand, samt beretning fra kontrollkomiteen og revisor.
  • Behandle innkomne forslag.
  • Fastsette medlemskontingent.
  • Tildele signaturrett.
  • Vedta Larvik Håndballklubbs budsjett.
  • Behandle Larvik Håndballklubbs organisasjonsplan.
  • Foreta valg av nytt styre

Vel møtt!