Ekstraordinært årsmøte – Larvik

Ekstraordinært årsmøte

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I LARVIK HÅNDBALLKLUBB

Tid: 15.juni kl 18:00, Sted: Thor Heyerdahl VGS, Kon Tiki Auditorium.

Dagsorden:

-Godkjenne de stemmeberettigede

-Godkjenne innkalling 

-Godkjenne saksliste

-Godkjenne forretningsorden

-Valg av dirigent

-Valg av referent

-Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

-Behandle Larvik Håndballklubbs årsberetning

-Behandle Larvik Håndballklubbs reviderte årsregnskap

Vel møtt!