Ekstraordinært årsmøte – Larvik

Ekstraordinært årsmøte

Tid/sted: Onsdag 24.april kl 18:00 - Thor Heyerdahl VGS - Kon Tiki auditoriet.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Larvik Håndballklubb

Agenda:

1. Godkjenne stemmeberettigede
Styrets forslag til vedtak:  Listen med stemmeberettigede godkjennes
2. Velge dirigent, sekretær  og 2 personer til å undertegne protokollen
3. Godkjenne konsolidert regnskap
Styrets forslag til vedtak:  Konsolidert regnskap godkjennes
4. Godkjenne organisasjonsplan m/handlingsplan
Styrets forslag til vedtak:  Organisasjonsplan godkjennes, og styret gis fullmakt til å ferdigstilles handlingsplanen i hht. budsjett.
5. Godkjenne budsjett
 Styrets forslag til vedtak:  Budsjett for 2019 godkjennes
6. Signaturrett
Styrets forslag til vedtak:
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.

(rolle daglig leder i Brønnøysund, tildeles den som blir ansatt som administrativ leder)

Saksdokumenter er tilgjengelig på kontoret i Boligmappa Arena onsdag 17. april.

Velkommen!