Ny hovedtrener på plass – Larvik

Ny hovedtrener på plass

Lars Wallin Andresen ansatt som ny hovedtrener i Larvik Håndballklubb.

22.05.2019

Lars Wallin Andresen vil fungere som teamleder for trenerne i trenerteamet vårt. Lars er utdannet elitetrener ved Aalborg Sportshøjskole i Danmark, hvor han også har opparbeidet seg verdifull kompetanse som trener. Han har blant annet vært fire år i trenerteamet til Bjerringbro, samtidig som han også har jobbet som håndballærer ved byens gymnas.

Etter endt opphold i Danmark gikk turen videre til Kolbotn, hvor han i tre år jobbet som sportslig koordinator og trener for damehåndballagene. De siste årene har han vært trener for Runars damelag, som denne sesongen spilte i 2. divisjon.

Lars hadde nylig signert en ny avtale med Runar da Larvik Håndballklubb kom på banen. Vi ønsker å rette en takk til Runar for stor forståelse i denne prosessen, og vi har også inngått et langsiktig samarbeid med Runar Håndball Bredde som vi håper og tror at begge parter vil få glede av.

Han tar med seg gode referanser fra sine tidligere klubber, og vil oppleves som en samlende person som er godt kjent med å jobbe med og utvikle talenter.

Vi starter nå helt på nytt, og ønsker å bygge en sterk kultur umiddelbart. Larvik Håndballklubb er en klubb som søker utvikling i alle ledd, også på trenersiden.

Vi trenger en leder som våger og er villig til å ta ansvar for alle sportslige resultater. Dette vil skape en kultur der spillerne føler trygghet og tør å ta ansvar. Skylde-på-kulturen, der ingen tar ansvar, er tabu i Larvik Håndballklubb, og dette starter alltid hos lederen.

Teamlederen skal også vite at han har støtte i styret til å kunne fatte riktige beslutninger, og ha trygghet til å kunne søke råd og veiledning ved behov.

Larvik Håndballklubb ønsker trygghet, utvikling og kulturbygning i hele organisasjonen.

Larvik håndballklubb vil ha et trenerteam med bred og utfyllende kompetanse, som vil bistå rundt A-lag, 2. divisjonslag, rekrutt- og regionlag. Lars vil ha teamlederansvaret for samhandling og utvikling av vår sportslige satsing i praksis.

Lars har fulgt Larvik Håndballklubb fra sidelinjen i mange år. Han er godt kjent med klubbens historie, og klubbens nye standarder. Han er villig til å lære, utvikle og etablere en treningskultur der vi løfter hverandre frem, og har ryggen til hverandre når det er behov for det.

Lars og trenerteamet vil få et team rundt seg med fokus på utvikling med tett oppfølging. Så vidt vi vet er det ingen andre klubber som har en sportslig utviklingsplan for trenerteam, spillergruppe, administrasjon og ledelse.

Larvik Håndballklubb ønsker Lars velkommen!