Årsmøtet i Larvik Håndballklubb som skulle vært avholdt 25.mars utsettes. Ny dato vil komme senere.