– En spennende reise å følge – Larvik

– En spennende reise å følge

iFokus er med videre som sponsor for Larvik Håndballklubb foran neste sesong.

– Årets sesong i Larvik Håndballklubb har vært en spennende reise å følge fra sidelinjen. Snakk om bevegelse, læring og utvikling – både individuelt og som lag!

Det sier Karoline Midtskog i iFokus, som fortsetter:

– iFokus AS ønsker å være synlig aktør og bidragsyter i larvikssamfunnet og for menneskene som bor her. iFokus har vært stolt sponsor av Larvik Håndballklubb i flere år – i både opp- og nedturer. Det har vært ett av våre bidrag utover oss selv. Det å støtte og backe i motstand og medgang, stå i vanskeligheter, lære av feil – er en holdning vi etterstreber i vårt daglige arbeid. iFokus’ samfunnsoppdrag handler i stor grad om å skape bevegelse, læring og utvikling for og sammen med andre menneske – ikke ulikt essensen i idrett/toppidrett og håndball. Dette er en kultur og en tankegang iFokus ønsker å etterstrebe, og være en del av sammen med Larvik Håndballklubb.

– iFokus håper at vi for neste sesong, kan få til enda mer samarbeid med klubben og laget og sammen promotere felles verdier for utvikling, læring, samarbeid og inkludering, sier hun.