Lauritzen ny styreleder – Larvik
Jan Thore Lauritzen. Foto: Svein André Svendsen

Lauritzen ny styreleder

Jan Thore Lauritzen overtok som styreleder i Larvik Håndballklubb på det digitale årsmøtet onsdag kveld.

Marion Eriksen Wold har ledet styret de to siste årene. Styret er fornøyd med å ha klart å lede klubben trygt igjennom en usikker periode og sikret det økonomiske grunnlaget for drift i en utfordrende periode.

Etter et år preget av covid-19 har klubben økt omsetningen 10 % fra det som var budsjettert og fått et resultat som er 970 000 kroner høyere enn budsjettert.

Regnskapet viste et overskudd på 1,2 millioner kroner etter en omsetning på 7,8 millioner kroner.

Siden 2015 har klubben levert årlige, positive resultater, til tross for at omsetningen er redusert til en tredel. I samme periode er egenkapitalen i klubben styrket fra minus 10,6 millioner til minus 1,9 millioner og til positiv egenkapital i konsolidert regnskap med Larvik Håndball Invest.

Klubben har vært gjennom en vesentlig snuoperasjon siden årsmøtet for 2019, og styrets hovedfokus har også i 2020 vært å fortsatt sikre den økonomiske situasjonen.

I budsjettet for 2021 er det lagt opp til en omsetning på 8 millioner kroner, med et overskudd på 200 000 kroner.

Den nye styrelederen, som ble valgt inn som styremedlem i fjor, blir klubbens 15. styreleder og får i det nye styret med seg nestleder Lars Arne Brøttem (ny) og styremedlemmene Jonas Borvik Knutsen, Line Grinden Quinn (ny), Kjartan Kjos og Stein Bleivik. Varamedlemmer er Tom Henning Ruud (ny) og Bjørg Andreassen.

Line Grinden Quinn var en del av spillerstallen i sesongen 2001/02.