Larvik har fått elitelisens – Larvik
Tirill Solumsmoen Mørch. Foto: Svein André Svendsen

Larvik har fått elitelisens

Larvik Håndballklubb har fått eliteslisens i første tildelingsrunde, som en av fire kvinneklubber.

Elitelisensnemnda har startet behandlingen av elitelisens for kommende sesong og Larvik har fått lisens i kategori gul.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått lisensen. Vi jobber hele tiden for å komme i grønn kategori, det er målet. Vi har lagt en langsiktig plan for å rette opp i økonomien, sier styreleder Jan Thore Lauritzen.

Flint, Oppsal og Sola har også fått sin lisens – i kategori grønn.

Videre tildelinger vil skje fortløpende utover våren etter hvert som klubbene avholder årsmøte og sender inn komplett dokumentasjon.

Tidligere søkte klubbene om elitelisens hvert år. Nå beholder klubbene lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles.

Rykker de ned til 2. divisjon blir de automatisk fratatt lisens, ettersom ordningen bare omfatter lag i de to øverste divisjonene.

Jan Thore Lauritzen. Foto: Svein André Svendsen