Lett-Tak inn som ny sponsor – Larvik
Trine Bronsta og Eirik Haugdal på besøk hos Lett-Tak.

Lett-Tak inn som ny sponsor

Hegdal-firmaet Lett-Tak kommer inn som ny sponsor for Larvik Håndballklubb denne sesongen.

– Som ny sponsor er vi nysgjerrig på hvorfor dere er med og støtte Larvik HK, og hva dere ønsker å få igjen for samarbeidet.

– Det er lett å få et engasjement om en lokal klubb med mange lokale spillere. Klubben har en strukturert tilnærming til prestasjonsutvikling – som er interessant og gjenkjennbar i vår egen hverdag – selv om vi driver med helt forskjellige ting; dere med håndball – vi med tak!

Kulturbyggingen i klubben kunne vi godt tenke oss å lære mer om – hvordan dere får effekt ut av det, sier daglig leder, Johan Aas.

Det er mange idrettsinteresserte i Lett-Tak, og vi tror det styrker engasjementet at vi bidrar litt som sponsor. I tillegg ser vi på det som en del av vårt samfunnsansvar å støtte opp om positive aktiviteter i vårt nærmiljø i Larvik.

– Etter orienteringen jeg fikk av sponsoransvarlig Merete Berdal, er vi overbevist om at pengene forvaltes på en god måte – slik klubben drives nå, og at det kommer mange til gode – både i Larvik HK og de som faller inn under det arbeidet klubben driver.

– Lett-Tak er alltid på topp og firmaets kjerneverdier er ordentlig, engasjert og nyskapende. Vi synes at det er mange fellesnevnere i måten vi ønsker å fremstå, og slik Larvik HK driver – selv om vi konkurrerer på ulike arenaer, sier Aas.