2021 sterkt preget av pandemien – Larvik

2021 sterkt preget av pandemien

Jan Thore Lauritzen tok gjenvalg som styreleder da Larvik Håndballklubb holdt sitt årsmøte tirsdag kveld.

Årsmøtet i Larvik HK kunne i år holdes fysisk, etter to år med digitale årsmøter. Aktiviteten har nå kommet i gang igjen, men 2021 var et vanskelig år.

Regnskapet bærer preg av nok et år med begrensninger som følge av covid-19. Sesongen 2020/21 var sterkt preget av pandemien, både når det gjaldt retningslinjer for arrangementer, og gjennomføring av kamper. Seriespillet ble til slutt stoppet, etter at laget ikke engang hadde nådd halvspilt serie. Avgjørelsen om dette kom først på våren, og dette bidro til flere måneder med usikkerhet.

Sesongavslutningen kunne ikke gjennomføres, men heldigvis kunne klubben starte sesongen 2021/22 med kickoff for sponsorer og frivillige.

VALG

Jan Thore Lauritzen ble gjenvalgt som styreleder. Med seg i styret får han som i fjor nestleder Lars Arne Brøttem og styremedlem Stein Bleivik (valgt for to år). Nye styremedlemmer som ble valgt inn var Tom Sørensen og Trude Eide (valgt for to år). Nye varamedlemmer er Inger Kristine Grønvold og Sigbjørn Teigen.

Larvik Håndballklubb hadde også i 2021 et klubbsamarbeid med Larvik Turn og Halsen. Disse samarbeidsavtalene er noe klubben ser på som svært viktig både for Larvik Håndballklubb, unge, lokale spillere og for samarbeidsklubbene. Dette er noe klubben ønsker å videreutvikle i årene som kommer, med et ønske og en ambisjon om å etablere et formelt samarbeid med flere klubber i byen for å sikre rekruttering og høy aktivitet.

Larvik Håndballklubb hadde 314 medlemmer ved utgangen av 2021. Arbeidet med å øke antallet medlemmer vil ha fortsatt fokus i 2022. Det er gledelig at inntektene fra grasrotandelen er opprettholdt.

Våren 2021 ble det signert en utvidet samarbeidsavtale med Larvik kommune. Målsettingen med avtalen er at klubben skal bidra til bedre folkehelse og livsmestring blant barn og unge i Larvik, med omfattende tiltak både mot skoler, barnehager og breddeklubber.

ØKONOMI

Fjoråret ble også et krevende år med tanke på sponsorarbeidet. Klubben er takknemlig for at de aller fleste sponsorene har vært med gjennom to krevende år med pandemi. Det har også kommet til noen nye sponsorer.

Regnskapet viste et underskudd på 325 000 kroner etter en omsetning på 7,3 millioner kroner.

Larvik Håndball Invest AS (LHI) ble stiftet i desember 2018 som et virkemiddel for å bidra til positiv egenkapital i Larvik Håndballklubb. Konsolidert egenkapital for klubben er nå positiv med 506 000 kroner.

Budsjettet for 2022 er på 8,2 millioner kroner, og det er lagt opp til et overskudd på 101 000 kroner.

Tildeling av elitelisens for kommende sesong har startet. Tirsdag meldte Norges Håndballforbund at Oppsal som første klubb har fått tildelt elitelisens i grønn kategori for kommende sesong.

Videre tildelinger vil skje fortløpende etter hvert som klubbene avholder årsmøte og sender inn komplett dokumentasjon.