Administrasjon – Larvik
Kontaktinfo til klubb og administrasjon

Adresse: Hoffs gate 6, 3262 Larvik
Mail: post@larvikhk.no

Administrasjon

Daglig Leder
Brede Csiszar
Mob: 934 01 591
brede@larvikhk.no

Sportskoordinator
Thomas Bråthen
Mob: 900 39276
thomas@larvikhk.no