Støtteapparat sport – Larvik

Støtteapparat sport

2014_TorO Tor Odvar Moen
Hovedtrener
Phone: +47 47 93 88 03
Email: tor@larvikhk.no
B_Tonje_Larsen Tonje Larsen
Trener
Phone:
Email:
Krister Næss
Fysioterapeut
Phone: +47 91 75 64 34
Email: kn@larvikhms.no
Øivind Holm Olsen
Hovedleder E-Cup
Phone: +47 91 38 60 07
Email:
post@vestfold-brannteknikk.no 
Espen Espen Nyhus
Spillerassistent
Phone: +47 47 93 88 16
Email: espen@larvikhk.no
Tom Kristiansen
Fysisk trener
Phone: + 47 92 49 23 99
Email: tom-k5@online.no
Tore Prestgaard
Lege
Email: