Håndballklubbene i Larvik samlet – Larvik

Håndballklubbene i Larvik samlet

I går var alle håndballklubbene i Larvik Kommune samlet på Larvik HKs kontorer.

Tema for møtet var å få igang et tettere samarbeid mellom klubbene i byen til nytte for alle parter. Det ble diskutert flere spennende prosjekter som vil komme medlemmer i klubbene til gode og som også resten av befolkningen i Larvik vil se effekten av etterhvert.

Fra klubbene møtte Tore Strand og Øyvind Sørum fra Stag, Rolf Kristian Hansen fra Fram, Marion Wold fra Larvik Turn, Robert Granli fra Tjølling, Sondre Walmann og Kim Samnes fra Nesjar, Øistein Linhjem fra Kvelde, Jørn Simonsen fra Halsen og Bernt Thomassen fra Region Sør.
Fra Larvik HK deltok Leif Erik Johannessen, Tove Berget og Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.
(Hedrum hadde meldt forfall).