Avlyser ekstraordinært årsmøte 6. mars – Larvik

Avlyser ekstraordinært årsmøte 6. mars

Larvik Håndballklubb avlyser det ekstraordinære årsmøtet, som skulle vært avholdt 06.03.2019.

Grunnen er at det er såpass mye positiv bevegelse i prosessen at vi har bestemt oss for å gi oss og alle andre tiden vi har til rådighet frem mot ordinært årsmøte 14.03.2019 på å finne riktig løsning for klubben og alle involverte.

Med sportslig hilsen
Styret
Larvik Håndballklubb