Årsrapport 2018 – Larvik

Årsrapport 2018

Forsinket årsrapport for 2018

På bakgrunn av styrets usikkerhet rundt klubbens videre eksistens vil årsberetningen for 2018 ikke være tilgjengelig før morgenen torsdag 14.mars. Det arbeides intenst med tiltak og styret håper på forståelse for prioriteringen.

Med vennlig hilsen styret Larvik Håndballklubb