Ahlsell ny sponsor – Larvik

Ahlsell ny sponsor

Ahlsell er ny sponsor i Larvik Håndballklubb.

– Larvik HK er et lokalt lag med lokale spillere som fortjener støtte fra næringslivet. Det gir lokal forankring. Klubben har en sammenfallende målsetting som Ahlsell om å prestere, produsere resultater og utvikle mennesker, sier Paul Egil Garvik, regionsjef i region Sør-Øst i Ahlsell.

– Dette vil bidra til å utvikle merkevaren Ahlsell via merkevaren Larvik HK både lokalt og nasjonalt – men mest på grunn av den lokale markedsføringen av Ahlsell.

– Å bli medlem av et lokalt nettverk av sponsorer kan gi Ahlsell på Ringdalskogen økt vekst og bevisstgjøre sponsormedlemmene om hva Ahlsell er og kan tilby som handels- og samarbeidspartner. Vi kan gi våre ansatte og kunder et tilbud om deltagelse på lokale arrangementer, som gir nettverks- og relasjonsbygging, sier han.

Ahlsells forventninger til sesongen er at Larvik HK som lag utvikler seg i positiv retning både sportslig og økonomisk.

– Vi håper at Ahlsell-butikken på Ringdalskogen blir mer kjent i lokalmiljøet og det lokale næringslivet i Larvik og Sandefjord ved å være en del av sponsoratet i Larvik HK, sier Garvik.