Bli Larvik-venn – Larvik
Foto: Erik Skjøldt

Bli Larvik-venn

Larvik HK selger nå to lavterskel sponsor-/støttepakker til 5 000 og 10 000 kroner. Det er litt ulikt innhold på hva pakkene gir, men begge pakker inneholder sesongkort og navn på Larvik HK´s hjemmeside.

Pakken til 5 000,- inneholder:
– Ett sesongkort for sesongen 2021/22
– Navn på hjemmesiden til Larvik HK
– Ditt navn på sesongens spillerdrakt

Pakken til 10 000,- inneholder:
– To sesongkort for sesongen 2021/22
– Logo/navn på hjemmesiden til Larvik HK
– Invitasjon til kick-off og avslutning for sesongen 2021/22
– Spillerdrakt

På kick-off kan sponsorer og bidragsytere bli bedre kjent med jentene, men det er også for at jentene skal bli bedre kjent med ildsjelene som støtter klubben.

Ønsker du å bidra med én gang? Mail trine@larvikhk.no

  • Vi ønsker å knytte til oss en større del av næringslivet i byen, som kanskje ønsker å bidra i en noe mindre skala enn tradisjonelle sponsoravtaler. Det er en fin måte å øke engasjementet mellom klubb og næringsliv, håper vi, sier styreleder Jan Thore Lauritzen.

Larvik-venn er en pakke vi ønsker skal være et fast, årlig innslag, og vi håper å få med oss så mange venner som mulige i mange år fremover!

For dere som blir kontaktet av våre spillere håper vi dere har tid til en hyggelig prat 🙂