Larvik styrker sitt samarbeid med Avonova – Larvik

Larvik styrker sitt samarbeid med Avonova

Avonova har allerede vært inne i sponsorfamilien en god stund, og nå styrker vi avtalen med Avonova Assist.

Hva er Avonova Assist?

Avonova Assist er en pakke bestående av programvare og tilhørende tjenester. Programvaren er skybasert, kan settes opp for verneombud, ansatte og avdelingsledere og er tilgjengelig på pc, nettbrett og mobil. Eventuelle avgrensninger og spesielle vilkår for de ulike tjenestene er beskrevet innunder hvert punkt.

Få ressurser, effektiv hverdag

Vi er en klubb med få ressurser i administrasjonen, og da er det ekstremt viktig å effektivisere måten vi jobber på, samtidig som vi ivaretar spillerne og trenerne på best mulig måte. Med Avonova Assist implementert hos oss, vil vi i større grad kunne følge opp alle sammen, hele tiden. Fra et arbeidsgiverperspektiv er dette ekstremt viktig for oss som klubb.Å digitalisere arbeidsmetodene våre gjør ikke bare arbeidshverdagen vår mer profesjonell, men det gjør også at Larvik Håndballklubb moderniseres og utvikles. Det er en viktig del av vår strategi. Vi ser frem til et langt og profesjonelt samarbeid med Avonova, med Avonova Assist i spissen, sier Brede Csiszar, daglig leder i Larvik HK.