Fana-Larvik, REMA 1000-ligaen Kvinner 2223 – Larvik

Fana-Larvik, REMA 1000-ligaen Kvinner 2223